ห้างโรบินสัน

บริษัท โรบินสัน จำกัด มหาชน Robinson Public Company Limited:ROBINS ถือเป็นอีกห้างที่เห็นมาเป็นเวลานานแต่ก็ยังจักอยู่ในห้างขนาดกลางเพราะปัจจุบันนักลงทุนหลายบริษัทได้มาเปิดห้างที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถทำได้มากกว่าการขายสินค้าเพื่อต้องการดึงดูดลูกค้าทุกระดับบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด มหาช ก่อตั้งโดย มานิต อุดมคุณธรรม และ กมลพันธ์ ศิริพรรณพร เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2522 โดยเปิดสาขาแรกคือสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี พ.ศ. 2535 ถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาได้ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจจึงได้เปิดทางให้ กลุ่มเซ็นทรัล เข้ามาถือหุ้นใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2538[2] ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 44 สาขา แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 11