เมอร์รี่คิง

  เมอร์รี่คิง เป็นห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ายอดนิยมในสมัยนั้นและเป็นห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นมา ห้างสรรพสินค้าเมอร์รี่คิงเปิดกิจการและบริหารงานโดย บริษัท เมอร์รี่คิงส์ ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด โดยเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เปิดบริการสาขาแรกที่บริเวณสี่แยกวังบูรพา เขตพระนคร ซึ่งนับว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมมากในตอนนั้น ซึ่งภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสินค้าให้เลือกบริการมากมาย ตลอดจนซุปเปอร์มาร์เก็ตภายในห้างซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก จนต่อมาเริ่มขยายกิจการเปิดสาขาต่ออีก 5 สาขารวมทั้งสิ้น 6 สาขาในประเทศไทย ห้างเมอร์รี่คิงจัดว่าเป็นห้างยอดนิยมมากในตอนนั้นซึ่งในเวลาต่อมาเริ่มมีห้างใหม่ๆสร้างขึ้นมากขึ้น รวมถึงห้างซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยเฉพาะเช่น คาร์ฟู, บิ๊กซี ซึ่งมีสินค้าที่มากกว่าและถูกกว่า ทำให้ความนิยมของห้างลดลงประกอบกับบางสาขาประสบกับเพลิงไหม้บ่อยครั้ง เช่น สาขาที่ 2 เปิดบริการที่สาขาสะพานควาย เมื่อปี พ.ศ. 2528 เกิดเพลิงไหม้วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2529 ,