เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) MBK Center หรือที่มีชื่อเดิมว่า มาบุญครองเซ็นเตอร์ ซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่มากในเขตกรุงเทพมหานครเลยนะครับ การดำเนินงานและการก่อตั้งนั้น ก็บริหารงานโดยบริษัท เอ็มบีเค จำกัด มหาชน ซึ่งอาคารของ เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (มาบุญครอง)

นั้น ก็มีขนาดสูงถึง 8 ชั้นด้วยกัน โดยตั้งอยู่ใจกลางเมืองในเขตปทุมวันนั่นเอง และยังมีร้านค้า ร้านอาหาร อย่างครบวงจร โดยชาวต่างชาตินั้นก็จะนิยมมาช้อปปิ้งที่นี้กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีสินค้าราคาถูกและไม่แพงนั่นเอง

ไฮไลท์ของ เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) นั้นก็น่าจะเป็นศูนย์อาหารบนห้างมาบุญครองบนชั้นที่ 4 จัดได้ว่าเป็นศูนย์อาหารต้นแบบที่ห้างอื่นๆ ได้นิยมทำกันเป็นจำนวนมาก โดยจะเป็นการที่ลูกค้านั้นต้องไปซื้อคูปองชนิดต่างๆ กับเจ้าหน้าที่เสียก่อน แล้วก็นำคูปองนั้นมาแลกในการซื้ออาหาร และในปัจจุบันนั้นก็ได้พัฒนามาเป็นการ์ดเติมเงินในปัจจุบันนั่นเอง เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) นั้นก็ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ที่ผ่านมานั้น โดยผู้ก่อตั้งนั้นก็จะเป็นคุณศิริชัย บูลกุล ดั้งเดิมจริงๆ แล้วนั้นก็จะเป็นโรงสีข้าวและจำหน่ายข้าวสารต่อมาได้มีการโอนกิจการดังกล่าวไปให้กับบริษัทหนึ่งและก็ได้มีการไปเช่าที่ดินของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จนได้กลายเป็น ศูนย์การค้ามาบุญครอง ในปัจจุบันนนั่นเอง ซึ่งก็ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2528 ที่ผ่านมานั้นเอง และล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2543 ก็ได้มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด รวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ จนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามนั้น เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) ก็ได้ขึ้นชื่อเรื่องโทรศัพท์มือถือมากที่สุด มีการจำหน่าย การซ่อมกันอย่างเยอะมากเลยทีเดียว

เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (มาบุญครอง)