บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดมหาชน มีชื่อภาษา อังกฤษว่า BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED หรือชื่อย่อ BIG C เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ในรูปแบบร้านไฮเปอร์มาร์ทขนาดใหญ่ชื่อ บิ๊กซี มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยและประเทศในเอเชีย เช่น เวียดนาม โดยข้อมูลในปี 2554 หลังจากควบรวมกิจการของคาร์ฟูร์ในประเทศไทย บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด เข้ามา ทำให้บิ๊กซี มีสาขาทั้งหมด 122 สาขาในประเทศไทย โดยแบ่งแยกเป็นบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าจำนวน 15 สาขา, บิ๊กซี จัมโบ้ 2 สาขาและ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 105 สาขา

Big หมายถึง พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ พร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับลูกค้า และยังครอบคลุมไปถึงความหลากหลายของสินค้าที่บิ๊กซีคัดสรรมาจำหน่าย โดยบิ๊กซีมีสินค้ามากกว่า 100,000 รายการ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า   ใน พ.ศ. 2559 บิ๊กซีได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ากลุ่มคาสิโนได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบิ๊กซีทั้งหมดให้กับ บริษัท ทีซีซี กรุ๊ป จำกัด ของนายเจริญ สิริวัฒนาภักดี หลังจากเปิดการประมูลกิจการทั้งในไทย ลาว และเวียดนาม เพื่อนำเงินทุนไปชำระหนี้สินของบริษัท โดยมีกลุ่มเซ็นทรัล และทีซีซีกรุ๊ปเป็นผู้เข้าประมูล โดยการซื้อขายหุ้นได้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ทำให้บิ๊กซีกลายเป็นกิจการค้าปลีกของคนไทยโดยสมบูรณ์ และบิ๊กซีได้มีการปรับแผนการดำเนินการโดยโอนส่วนผลิตสินค้าตัวเองไปอยู่ภายใต้การดูแลของบีเจซี เน้นทำตลาดสินค้าบีเจซีมากขึ้น นำร้านค้าในเครือทีซีซีมาเปิดให้บริการ รวมถึงขยายสาขาในศูนย์การค้าของกลุ่มทีซีซี เช่นพันทิปเชียงใหม่เป็นต้น

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์